Vòng đời tên miền Việt Nam

Vòng đời của tên miền Việt Nam

Vòng đời của tên miền Việt Nam

 • Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái tên miền mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể đăng ký sử dụng tên miền đó.
 • Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tên miền đã được một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đăng ký.
 • Gia hạn/Duy trì tên miền: Khi đăng ký, tên miền phải được duy trì ít nhất 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ sở hữu có 35 ngày để nộp phí gia hạn tên miền.
 • Trạng thái tên miền hết hạn: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền hoạt động bình thường.
 • Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 kể từ ngày tên miền hết hạn. Tên miền trong trạng thái tạm dừng hoạt động.
 • Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 30 ngày, kể từ ngày tên miền tạm ngừng hoạt động, chủ sở hữu tên miền không nộp phí duy trì, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi.
  • Trong 10 ngày kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi. VNNIC cùng với Nhà đăng ký quản lý tên miền thực hiện các thủ tục hành chính xác nhận xử lý thu hồi tên miền. 
  • Sau 10 ngày, kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi. Và có xác nhận từ Nhà đăng ký quản lý tên miền về việc không nộp phí duy trì tên miền (thông báo online qua “Danh sách các tên miền không nộp phí duy trì” có chữ ký số của Nhà đăng ký), tên miền sẽ được xử lý thu hồi.
  • Sau khi xem xét nếu thấy tên miền bị thu hồi không thuộc các trường hợp vi phạm quy định đăng ký tên miền “.vn” tại Điều 6, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, tên miền sẽ được đưa về trạng thái tự do. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền này.
  • Lưu ý: Tên miền ở trạng thái xử lý thu hồi, chủ sở hữu tên miền không thể gia hạn tên miền. 
 • Thu hồi tên miền: Việc xử lý đưa tên miền về trạng thái tự do được thực hiện trong khoảng thời gian không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày được xử lý thu hồi (trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 20 kể từ ngày chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi) theo nguyên tắc ngẫu nhiên, tự động .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0387 109 109
Chat Zalo