Dedicated Server – Server Riêng

Cung cấp Server vật lý dành riêng với cấu hình theo yêu cầu, hỗ trợ cài đặt cấu hình và vận hành nhằm mang lại sự ổn định cao nhất cho doanh nghiệp

 • DS 02

  CPU Intel® Xeon® E5-2678V3 12 cores, 24 Threads
  HARD DISK 1 x SSD Enterprise 480G
  RAM 16GB DDR4
  Bandwidth 120Mbps
  IP Riêng 01
  2.200.000đ
  x 36 tháng

  2.900.000đ x 01 tháng
  2.750.000đ x 03 tháng
  2.500.000đ x 06 tháng
  2.350.000đ x 12 tháng
  2.200.000đ x 24 tháng

 • DS 01

  CPU 01 x Intel® Xeon® E5-2670 (8 cores, 16 Threads)
  HARD DISK 01 x SSD 240GB Enterprise hoặc 01 x HDD 600GB SAS
  RAM 16GB DDR3
  Bandwidth 100Mbps
  IP Riêng 01
  1.599.000đ
  x 36 tháng

  2.600.000đ x 01 tháng
  2.400.000đ x 03 tháng
  2.200.000đ x 06 tháng
  1.999.000đ x 12 tháng
  1.799.000đ x 24 tháng