Cloud VPS Premium – Cao Cấp

Cloud VPS cấu hình cao đặc biệt phù hợp với các dịch vụ, Website có lượng truy cập cực lớn yêu cầu sức mạnh xử lý nhanh và độ tin cậy tuyệt đối

 • CLOUD VPS PREMIUM 2

  CPU 10
  HARD DISK 240
  RAM 24
  Bandwidth Unlimit
  IP Riêng 2
  2.800.000đ
  x 36 tháng

  3.800.000đ x 01 tháng
  3.600.000đ x 03 tháng
  3.400.000đ x 06 tháng
  3.200.000đ x 12 tháng
  3.000.000đ x 24 tháng

 • CLOUD VPS PREMIUM 1

  CPU 8
  HARD DISK 224
  RAM 16GB
  Bandwidth Unlimit
  IP Riêng 2
  2.000.000đ
  x 36 tháng

  3.000.000đ x 01 tháng
  2.800.000đ x 03 tháng
  2.500.000đ x 06 tháng
  2.300.000đ x 12 tháng
  2.200.000đ x 24 tháng