Cloud VPS Enterprise – Doanh Nghiệp

Cloud VPS hướng tới các doanh nghiệp sử dụng chạy các dịch vụ, Website có lượng truy cập vừa và lớn, được tối ưu giữa chi phí, hiệu năng và sự ổn định lâu dài

 • CLOUD VPS doanh nghiệp 2

  CPU 05
  HARD DISK 70GB
  RAM 05GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 5
  499.000đ
  x 36 tháng

  725.000đ x 01 tháng
  699.000đ x 03 tháng
  655.000đ x 06 tháng
  599.000đ x 12 tháng
  565.000đ x 24 tháng

 • CLOUD VPS doanh nghiệp 1

  CPU 03
  HARD DISK 50
  RAM 03GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 5
  399.000đ
  x 36 tháng

  625.000đ x 01 tháng
  595.000đ x 03 tháng
  555.000đ x 06 tháng
  499.000đ x 12 tháng
  455.000đ x 24 tháng