Cloud VPS Basic - Giá Rẻ

Phù hợp với người mới bắt đầu sử dụng hoặc chạy các dịch vụ cơ bản, Website nhẹ với chi phí tối ưu nhất mà hiệu năng và sự ổn định vẫn được đảm bảo

 • CLOUD VPS CHEAP 4

  CPU 4 vCPU
  HARD DISK 50 GB
  RAM 4 GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  385.000đ
  x 36 tháng

  599.000đ x 01 tháng
  535.000đ x 03 tháng
  499.000đ x 06 tháng
  456.000đ x 12 tháng
  405.000đ x 24 tháng

   

 • CLOUD VPS CHEAP 3

  CPU 3 vCPU
  HARD DISK 40 GB
  RAM 3 GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  237.000đ
  x 36 tháng

  399.000đ x 01 tháng
  383.000đ x 03 tháng
  355.000đ x 06 tháng
  325.000đ x 12 tháng
  280.000đ x 24 tháng

   

 • CLOUD VPS CHEAP 2

  CPU 2 vCPU
  HARD DISK 30 GB
  RAM 2 GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  169.000đ
  x 36 tháng

  299.000đ x 01 tháng
  219.000đ x 03 tháng
  209.000đ x 06 tháng
  189.000đ x 12 tháng
  179.000đ x 24 tháng

   

 • CLOUD VPS CHEAP 1

  CPU 1 vCPU
  HARD DISK 20 GB
  RAM 1 GB
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  135.000đ
  x 36 tháng

  200.000đ x 03 tháng
  180.000đ x 06 tháng
  160.000đ  x 12 tháng
  150.000đ  x 24 tháng