Quy định sử dụng tên miền quốc tế

1. Nguyên tắc đăng ký

Khi đăng ký tên miền quốc tế, các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia, hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Tên miền phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.
Phải tuân thủ mọi quy định của ICANN về việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc tế: Quyền và trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền quốc tế.

2. Trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền

 • Chủ sở hữu tên miền phải nộp “Bản khai đăng ký tên miền” (hoặc theo mẫu của NĐK) theo quy định của VNNIC cho Nhà đăng ký. Trong bản khai, chủ sở hữu tên miền phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin tên miền theo quy định.
 • Khi có sự thay đổi tên gọi của cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như điện thoại, địa chỉ liên hệ, hộp thư điện tử… thì cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thông báo ngay cho Nhà đăng ký biết để cập nhật lên lên hệ thống và CSDL của tên miền, đảm bảo thông tin chính xác.
  Nhà đăng ký sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do chủ sở hữu tên miền không tuân thủ quy định này.
 • Chủ sở hữu đăng ký sử dụng tên miền phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tên miền đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên Internet.
 • Phải khai báo sử dụng tên miền tại Thongbaotenmien.vn theo quy định của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông.
  Tham khảo: Hướng dẫn khai báo tên miền Quốc tế sau khi đăng ký
 • Chủ sở hữu tên miền phải chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền đã đăng ký, nộp phí duy trì trước 10 ngày kể từ ngày tên miền hết thời hạn.

3. Tranh chấp tên miền

 • Các hình thức giải quyết tranh chấp:

+ Thông qua Tòa án.

+ Thông qua Trọng tài.

+ Thông qua thương lượng, hòa giải.

 • Tuân thủ chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN

Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN (http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm) các thủ tục bắt buộc đối với vụ kiện tranh chấp bao gồm:

 • Người bị khiếu kiện được yêu cầu tham gia tố tụng khi liên quan tới 3 trường hợp sau:
  • Tên miền của Người bị khiếu kiện trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại (thương hiệu) hoặc nhãn hiệu dịch vụ mà Người khiếu kiện là người có quyền;
  • Người bị khiếu kiện không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền đó;
  • Tên miền mà Người bị khiếu kiện đã đăng ký và đang sử dụng với mục đích xấu.

  Người khiếu kiện phải đưa ra được đồng thời cả 3 điều kiện nêu trên trong đơn khiếu kiện.

 • Chứng cứ cho việc đăng ký và sử dụng với mục đích xấu (nhưng không giới hạn) trong các trường hợp sau:
  • Người bị khiếu kiện đã đăng ký hoặc đã có được tên miền chỉ vì mục đích bán, cho thuê hoặc nếu không thì chuyển đăng ký tên miền cho người khiếu kiện, người chủ thương hiệu hay nhãn hiệu dịch vụ hoặc chuyển cho đối thủ cạnh tranh của người khiếu kiện với số tiền lớn vượt quá chi phí mà người bị khiếu kiện chi trực tiếp cho tên miền đó.
  • Người bị khiếu kiện đăng ký tên miền để ngăn cản người chủ của thương hiệu hay nhãn hiệu dịch vụ phản ánh nhãn hiệu đó vào trong tên miền tương ứng hoặc là người bị khiếu kiện đã hành động với mục đích như vậy; hoặc
  • Người bị khiếu kiện đăng ký tên miền nhằm mục đích ngăn cản công việc kinh doanh của đối thủ cạnh tranh; hoặc
  • Người bị khiếu kiện sử dụng tên miền để cố tình lôi kéo sự chú ý của người sử dụng Internet vì mục đích thương mại vào Website của mình hoặc vào địa chỉ trực tuyến khác, bằng cách tạo ra một cái tên tương tự gây nhầm lẫn nhãn mác của người khiếu kiện làm cho người sử dụng Internet nhầm lẫn với trang Web gốc, nghĩ rằng người bị khiếu kiện là người đỡ đầu, là chi nhánh của người khiếu kiện hoặc đã được người khiếu kiện đồng ý.
 • Người bị khiếu kiện làm sao để chứng minh được quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong tên miền cho Người khiếu kiện:

  Các trường hợp sau (nhưng không giới hạn) sẽ chứng minh cho người bị khiếu kiện:

  • Trước khi nhận được thông báo có tranh chấp, người bị khiếu kiện đã sử dụng hoặc chứng minh được là chuẩn bị sử dụng tên miền hoặc tên tương ứng với tên miền liên quan tới việc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ một cách thực sự; hoặc
  • Người bị khiếu kiện được công chúng biết đến thông qua tên miền đó mà thậm chí người bị khiếu kiện chưa có các quyền nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ; hoặc
  • Người bị khiếu kiện đang sử dụng tên miền hợp pháp không liên quan đến thương mại hay đang sử dụng tên miền một cách đúng đắn ngay thẳng, không có ý định thương mại để đánh lạc hướng người tiêu dùng hay để làm lu mờ hình ảnh của nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ mà người khiếu kiện kiện.
 • Sau khi phê chuẩn UDRP, ICANN chỉ định 4 tổ chức sau đây làm nhiệm vụ cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp tên miền:
  • Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)
  • Diễn đàn trọng tài quốc gia (NAF)
  • Công ty CPR
  • Công ty eResolution

  Nhà đăng ký tê miền căn cứ vào Quyết định của các tổ chức trên để thực thi quyết định.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0387 109 109
Chat Zalo