Nguyên tắc đăng ký tên miền .VN

1. Nguyên tắc đăng ký tên miền .VN:

Tên miền .VN khi đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 và Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/07/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

– Theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT. Tên miền mã ASCII là tên miền không dấu. Trong đó các ký tự tạo nên tên miền được quy định trong bảng mã ASCII. Bao gồm tên miền không dấu các cấp dưới tên miền “.vn”.

– Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và Điều 1 bổ sung của Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT quy định như sau:

1. Đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện bình đẳng, không phân biệt đối xử. Ai đăng ký trước được quyền sử dụng trước. Ngoại trừ các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư, các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tên miền do tổ chức, cá nhân tự đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

–  Không chứa các cụm từ xâm phạm đến lợi ích, chủ quyền, an ninh quốc gia. Hoặc vi phạm thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội của dân tộc;

– Nghiêm túc, rõ ràng, không gây hiểu nhầm Hoặc xuyên tạc do tính đa nghĩa, đa âm. Hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt;

– Có tối thiểu 1 hoặc một dãy ký tự dưới tên miền cấp cao “.vn”;

–  Được chứa các ký tự từ 0 đến 9; a đến z; các ký tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt và tất cả các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền chấp nhận. Các ký tự này không phân biệt viết thường hay viết hoa;

–  Được chứa dấu gạch nối “-”. Nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự này. Không được có hai dấu gạch nối “-” đi liền nhau trong cùng một tên miền;

–  Ở mỗi cấp không được quá 63 ký tự. Đối với tên miền tiếng Việt, số lượng ký tự được tính theo chiều dài sau khi chuyển đổi thành chuỗi không dấu ASCII;

–  Nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo qui định của pháp luật không được đăng ký tên miền có các cụm từ dễ gây hiểu nhầm, là mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp. Nếu chủ thể đăng ký tên miền hoạt động trang thương mại điện tử, mạng xã hội phải cam kết đủ điều kiện được cấp phép mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp.

–  Đối với tên miền có đuôi là “name.vn” dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên thương mại, tên bí danh, tên viết tắt… của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến tên miền được bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC). Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

2. Trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền:

2.1. Khai báo thông tin tên miền: 

Chủ sở hữu tên miền phải nộp Bản khai đăng ký tên miền theo quy định của VNNIC cho Nhà đăng ký tên miền. Trong bản khai, chủ thể sở hữu phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin tên miền theo quy định. Nếu nhà đăng ký tên miền chưa nhận được bản khai. Tên miền sẽ bị tạm cắt quyền sử dụng đến khi chủ thể nộp đầy đủ bản khai hoàn chỉnh. 

Chủ sở hữu tên miền bổ sung bản khai gốc trong vòng 7 ngày. Trường hợp quá thời gian quy định mà Nhà đăng ký không nhận được hồ sơ đăng ký mới tên miền của chủ thể. Tên miền đó sẽ bị hủy yêu cầu đăng ký theo quy định mà không hoàn lại phí.

2.2. Thay đổi thông tin tên miền: 

Khi thay đổi tên của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, hộp thư điện tử, điện thoại, CMND, fax, thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho Nhà đăng ký biết để cập nhật lên hệ thống để đảm bảo thông tin chính xác. Nhà đăng ký sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh nếu chủ sở hữu tên miền không tuân thủ quy định này.

– Quy trình thay đổi thông tin tên miền .VN

– Quy trình thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

2.3. Quản lý và sử dụng tên miền đúng pháp luật:

Chủ sở hữu tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp. Đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Chủ sở hữu tên miền phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào vi phạm về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

2.4. Nộp phí đăng ký mới và duy trì tên miền:

Tên miền đăng ký mới phải được chủ sở hữu nộp đầy đủ lệ phí đăng ký (thu 01 lần duy nhất) và phí duy trì tên miền (thu theo năm, tối thiểu là 01 năm) ngay khi nộp hồ sơ. Khi chưa hoàn tất việc nộp phí, lệ phí, tên miền sẽ không được đăng ký.

Chủ thể đăng ký tên miền phải theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền đã đăng ký. Chủ động phối hợp hoàn thành thủ tục ký hợp đồng gia hạn tên miền. Và nộp phí duy trì trước 10 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn. Phí duy trì tên miền có thể nộp một lần cho nhiều năm hoặc nộp theo từng năm.

Khi nộp phí duy trì, chủ sở hữu tên miền phải cung cấp đầy đủ các thông tin về:
– Tên của chủ sở hữu tên miền,
– Nộp phí duy trì cho những tên miền nào,
– Số năm muốn duy trì cho mỗi tên miền.

và tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của DGsolution tại đây

DGsolution không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do chủ thể tên miền không tuân thủ quy định thanh toán này.

3. Tranh chấp tên miền:

Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền .VN, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 

4. Vòng đời tên miền .VN:

– Vòng đời tên miền .VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0387 109 109
Chat Zalo