Hướng dẫn quản lý/ thêm mới Categories và Tags trong WordPress

Categories là các chuyên mục được tạo ra nhằm phân loại các bài viết trong WordPress. Tags là một loại chuyên mục đặc biệt và linh động hơn Categories.

Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn “Quản lý / thêm mới Categories và Tags trong WordPress”

1. Cách quản lý và thêm mới các chuyên mục (Categories)

1.1. Cách thêm mới các chuyên mục (Categories)

Để phát triển Website của mình bạn cần tìm ra các chủ đề chính. Bạn tạo các chuyên mục theo các chủ đề đó và hiển thị chúng lên Menu của giao diện Website. Vì vậy, số lượng các chuyên mục (Categories) thường được tạo ra trước khi bạn tạo mới các bài viết và thường là không nhiều.

Bước 1: Chọn Posts -> Categories để tới trang quản lý các chuyên mục.

Bước 2: Trong mục Name, nhập tên chuyên mục mà bạn muốn tạo, ví dụ tạo ra một categories có tên là “Hướng dẫn”

Bước 3. Trong mục Slug, nhập tên slug của Categories. Nếu không điền vào mục này, tên slug sẽ mặc định là “huong-dan”. Nếu muốn sử dụng slug khác cho Category “Hướng dẫn” này, bạn cần điền vào tên khác, ví dụ “chuyen-muc-huong-dan”

Bước 4: Ở mục Parent: Chọn “None” vì chuyên mục “Hướng dẫn” là chuyên mục lớn nhất. Nếu muốn chuyên mục mà bạn tạo là con của một chuyên mục khác thì click vào hộp Parent Category -> chọn chuyên mục mà bạn muốn chuyên mục bạn tạo làm con của chuyên mục đó. LÀm như vậy sẽ giúp bạn quản lý các chuyên mục dễ dàng hơn.

Bước 5: Ở mục Description: Nhập mô tả về chuyên mục “Hướng dẫn” trong mục này.

Bước 6: Nhấn Add New Category để thêm mới chuyên mục “Hướng dẫn”.

1.2. Cách quản lý / chỉnh sửa các chuyên mục (Categories) được tạo.

Ở hình dưới đây là màn hình quản lý các chuyên mục được tạo ra.

1. Hiển thị tên các chuyên mục

2. Description: Hiển thị mô tả của chuyên mục. Phần này trông do lúc tạo Category mình không thêm vào đoạn mô tả cho Category đó.

3. Slug: Tên Slug của chuyên mục (Category).

4. Count: Số bài viết hiện có trong 1 chuyên mục.

5. Đánh dấu vào các chuyên mục cần xóa để xóa nhiều chuyên mục cùng lúc.

6. Trong Bulk Actions, chọn Delete

7. Click Apply để xóa các chuyên mục được chọn.

Khi di chuột tới một chuyên mục, bạn sẽ thấy hiển thị lên 4 mục:

Edit: Click chuột vào Edit để chỉnh sửa lại chuyên mục (tên, slug, chọn chuyên mục cha trong Parent, sửa lại mô tả và click Update để lưu lại thông tin vừa sửa đổi).

Quick Edit: Sửa nhanh tên Category và slug -> Click Update Category để lưu lại thông tin chỉnh sửa.

Delete: Xóa chuyên mục đang trỏ tới (Gallery).

View: Xem nội dung chuyên mục trên Website.

2. Quản lý và thêm mới các tags

Tạo Tags tương tự với Categories

1. Chọn Posts -> Tags

2. Name: Điền tên Tag

3. Slug: Điền tên Slug 

4. Description: Nhập mô tả thẻ Tags

5. Nhấn Add New Tag để thêm mới thẻ Tag “Template

6. Sau khi tạo thành công, nhìn sang bên phải sẽ thấy thẻ Tag “Template” được tạo ra.

Thường thì mình thêm mới các thẻ Tag trong quá trình tạo và chỉnh sửa bài viết chứ không làm theo cách này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0387 109 109
Chat Zalo