Hướng dẫn chuyển tên miền về DGsolution

Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển tên miền về DGsolution quản lý một cách dễ dàng.

 1. Đối với tên miền quốc tế

  Bước 1: Bạn yêu cầu Nhà Đăng Ký tên miền hiện tại un-lock tên miền và cung cấp authorized-key.
  Bước 2: Bạn cung cấp cho Chúng tôi authorized-key mà bạn nhận được. Tên miền phải còn thời gian duy trì trên 30 ngày và trên 60 ngày kể từ ngày đăng ký mới cho phép chuyển nhà đăng ký.
  Bước 3: Chúng tôi tiến hành transfer tên miền cho bạn. Thời gian transfer từ 5-7 ngày.
  Bước 4: Khi tên miền transfer hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua mail cho bạn và cung cấp tài khoản quản lý tên miền cho bạn.
  Lưu ý: transfer tên miền hoàn toàn miễn phí. Nhưng bạn cần gia hạn thêm 1 năm tên miên để sử dụng.

 2. Đối với tên miền Việt Nam.

  Bước 1: Bạn gửi bản khai yêu cầu chuyển đổi nhà cung cấp tên miền cho nhà đăng ký tên miền hiện tại.

  Bước 2: Nhà đăng ký hiện tại sẽ gửi cho bạn authorized-key
  Bước 3: Bạn cung cấp cho Chúng tôi authorized-key mà bạn nhận được. Tên miền phải còn thời gian duy trì trên 30 ngày và trên 60 ngày kể từ ngày đăng ký mới cho phép chuyển nhà đăng ký.
  Bước 4: Chúng tôi tiến hành transfer tên miền cho bạn. Thời gian transfer từ 5-7 ngày.

  Bước 5: Khi tên miền transfer hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua mail cho bạn và cung cấp tài khoản quản lý tên miền cho bạn.
  Lưu ý: transfer tên miền hoàn toàn miễn phí. Bạn không cần gia hạn thêm cho tên miên để sử dụng.

  Để đăng ký tên miền, bạn có thể đăng ký tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0387 109 109
Chat Zalo