SEO Hosting - Nhiều Địa Chỉ IP

Chạy nhiều Website với các địa chỉ IP khác nhau chỉ trong một gói Hosting duy nhất, tối ưu cực tốt cho các Website đang trong chiến dịch SEO của bạn

 • SEO Hosting D3

  SSD NVME
  3GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 06
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  IP 03
  100.000đ
  x 12 tháng

  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • SEO Hosting D5

  SSD NVME
  5GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 10
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  IP 05
  170.000đ
  x 12 tháng

  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • SEO Hosting C3

  SSD NVME
  3GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 9
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  IP 03
  170.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • SEO Hosting C5

  SSD NVME
  5GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 15
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  IP 05
  250.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ