Hosting Windows – ASP .NET

Cung cấp giải pháp ưu trữ và vận hành Website cho các doanh nghiệp có lượng truy cập vừa phải, hỗ trợ tốt các mã nguồn PHP hay ASP .NET

 • WINDOWS 01

  SSD NVME
  1600MB
  Băng thông
  70 GB/tháng
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 3
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  115.000đ
  x 12 tháng

  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • WINDOWS 02

  SSD NVME
  2500MB
  Băng thông
  100 GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 5
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  175.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • WINDOWS 03

  SSD NVME
  5000MB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 10
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  325.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • WINDOWS 04

  SSD NVME
  8000MB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 20
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  499.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ