Hosting Doanh Nghiệp

Cung cấp giải pháp lưu trữ và vận hành Website cho các doanh nghiệp có lượng truy cập vừa phải, hỗ trợ tốt các mã nguồn PHP hay ASP .NET

 • Doanh Nghiệp 1

  SSD NVME
  6GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 4
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  145.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • Doanh nghiệp 2

  SSD NVME
  10GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 7
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  199.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • Doanh nghiệp 3

  SSD NVME
  15GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 10
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  239.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • Doanh nghiệp 4

  SSD NVME
  20GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 15
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  269.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ