Hosting Cá Nhân – Giá Rẻ

Hosting Cá Nhân giá rẻ tối ưu chi phí, phù hợp với nhu cầu cá nhân và các Website nhẹ. Tối ưu để phục vụ tốt mã nguồn PHP.

 • START

  SSD NVME
  1.5 GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 1
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  55.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • STARTUP

  SSD NVME
  2 GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 2
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  65.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • CÁ NHÂN

  SSD NVME
  3 GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 2
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  82.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • CÁ NHÂN ++

  SSD NVME
  4 GB
  Băng thông
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 3
  Addon Domain Unlimited
  SSL 
  Miễn phí
  99.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ