Chứng thư số là gì? Phân biệt chứng thư số và chữ ký số

Như chúng ta đã biết, chứng thư số khá quan trọng và khá quen thuộc đối với những người làm trong ngành kế toán thuế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về nó. Ở bài này, DGsolution sẽ đề cập tới chứng thư số là gì và phân biệt nó với chữ ký số.

1. Chứng thư số là gì?

Khái niệm

Chứng thư số là chứng thư điện tử do tổ chức dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp. Nó chính là SSL Certificate. Nó được như là một “chứng minh thư” của doanh nghiệp dùng trong môi trường của internet và máy tính.

Sử dụng SSL Certificate để nhận diện 1 máy chủ, 1 cá nhân hay 1 số đối tượng khác. Đồng thời gán định danh đối tượng đó với 1 public key. Được cấp bởi các tổ chức đã thẩm quyền cấp chứng thư số và xác minh danh tính. Tiếp theo, nó có chứa public key và những thông tin cá nhân người sử dụng theo tiêu chuẩn mặc định (X.509). Khóa bí mật thuộc về chữ ký số phải được lưu trong 1 thiết bị phần cứng cố định là USB Token hay SmartCard được cấp bởi công ty cung cấp. Khóa bí mật không có virus xâm nhập hay không sao chép bởi đã được sự đảm bảo từ những thiết bị này.

Nội dung của chứng thư số

Chứng thư số sẽ bao gồm:

Các nội dung cần thiết theo quy định của Bộ thông tin và Truyền thông.

Những hạn chế về trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số.

Tên thuê bao

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số

Thư hạn chế phạm vi và mục đích sử dụng của chứng thư số (SSL Certificate).

Chữ ký số thuộc tổ chức chứng thực có thẩm quyền của chữ ký số.

Thời gian hiệu lực của chứng thư số (SSL Certificate).

Số hiệu của chứng thư số (số seri)

2. Sự khác nhau giữa chữ ký số và chứng thư số

Chữ ký số được tạo ra sau khi được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp chứng thư số. “KÝ SỐ” nghĩa là việc đưa khóa bí mật vào một phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu nào đó.

Chữ ký số có vai trò xác minh cam kết của cá nhân hay tổ chức. Người ký cần có trách nhiệm với những nội dung nằm văn bản đã ký đồng thời không được chối bỏ. Khác với chữ ký truyền thống, chữ ký số được thể hiện dưới hình thức khác bằng cách dựa vào công nghệ mã hóa công khai RSA. Mỗi cá nhân hay doanh nghiệp đều sở hữu 1 cặp khóa (key pair). Chúng bao gồm một khóa bí mật gọi là Private Key và một khóa công khai gọi là Public Key.

Private key: là 1 cặp khóa được dùng nhằm mục đích kiểm tra chữ ký số

Public key: khóa này được dùng để xem chữ ký số được tạo ra bằng khóa bí mật

Chứng thư số và chữ ký số là 2 công cụ điện tử có liên kết chặt chẽ với nhau. Sau khi nhà cung cấp chứng thư số thì sẽ tạo ra chữ ký số cho doanh nghiệp. Chữ ký số được cho là an toàn khi nó được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số hiệu lực đó.

Chứng thư số sẽ được dùng để giúp đối tác của người dùng xác minh chữ ký là chính xác. Nói cách khác là khóa bí mật còn chứng thư số là khóa công khai. Khi kết hợp 2 khóa này lại thì chữ ký số Token mới là chữ ký số được coi là hợp lệ.

3. Quy trình cấp SSL Certificate

Chuẩn bị hồ sơ:

Người dùng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp. Như là giấy phép kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân,… Sau đó gửi thông tin đến cho nhà cung cấp dịch vụ

Xác minh thông tin:

Nhà cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành xác minh thông tin mà khách hàng đã gửi. Thông tin chính xác với thông tin ở trung tâm dữ liệu quốc gia mới được chấp nhận.

Gửi thông tin:

Nhà cung cấp gửi thông tin được xác minh đến cho trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia.

Đăng ký tài khoản với tổng cục thuế: Cần đăng ký với tổng cục thuế với tên đăng nhập cùng mã số thuế và khóa công khai nếu chứng thư chưa được đăng ký.

Yêu cầu xác nhận thông tin:

Máy chủ của cơ quan thuế sẽ tiến hành gửi yêu cầu đến Root CA.

Trả lại kết quả đến cơ quan thuế:

Khi đã hoàn tất quá trình xác minh thông tin thì cá nhân hay doanh nghiệp có thể khai báo thông qua mạng với cơ quan và thực hiện những giao dịch điện tử khác.

Như vậy là việc đăng ký chứng thư số với cơ quan thuế hoàn tất.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0387 109 109
Chat Zalo