Cách thêm sản phẩm có thuộc tính và biến thể trong wooCommerce

Bên cạnh tạo các sản phẩm đơn giản, bạn có thể tạo ra các sản phẩm có thuộc tính. Ví dụ bạn đang bán mỹ phẩm. Mỹ phẩm sẽ có các thuộc tính phổ biến như loại da, lứa tuổi. Woocommerce sẽ hỗ trợ bạn tạo các sản phẩm có thuộc tính như vậy.

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập giá sản phẩm riêng cho từng thuộc tính.

Về kỹ thuật, mặc định Woocommmerce hỗ trợ 2 kiểu thuộc tính: thuộc tính dạng văn bản và thuộc tính kiểu lựa chọn.

Với thuộc tính kiểu văn bản, khách hàng không thể chọn lựa giá trị thuộc tính. Họ chỉ có thể nhìn thấy giá trị như văn bản ở phần thông tin thêm về sản phẩm. Mục đích của việc sử dụng thuộc tính kiểu này giúp khách hàng có thêm thông tin tham khảo về sản phẩm. Ví dụ như thông tin thành phần kích ứng da của mỹ phẩm.

Bạn không thể thiết lập giá cả và hình ảnh riêng đối với thuộc tính kiểu này. Ví dụ: bạn bán mỹ phẩm thì độ tuổi phù hợp với mỹ phẩm đó là một thuộc tính. Bạn có thể chọn thuộc tính độ tuổi như là kiểu văn bản.

Với thuộc tính kiểu lựa chọn, bạn có thể nhập vào giá khác nhau cho mỗi thuộc tính. Ở trên màn hình, khách hàng có thể chọn mua kiểu giá trị của thuộc tính mà họ muốn. Ví dụ khi bạn mua máy giặt bạn có thể chọn số kg và màu sắc.

1. Thêm thuộc tính kiểu văn bản.

Để tạo mới thuộc tính văn bản, bạn vào Sản phẩm (Product) -> Các thuộc tính (Attributes). Sau đó tạo mới thuộc tính văn bản như sau:

Với phần Enable archives cho phép WordPress tạo riêng một trang lưu trữ cho thuộc tính này. Trang này có đường dẫn riêng để phân loại sản phẩm theo thuộc tính đó.

Tiếp theo, bạn sử dụng thuộc tính vừa tạo trên sản phẩm đã có hoặc tạo ra một sản phẩm để thêm thuộc tính.

Phần dữ liệu sản phẩm, chọn Attributes. Sau đó, bạn chọn thuộc tính bạn vừa tạo ở trên. Rồi click Add.

Sau khi thêm xong, bạn nhập vào giá trị hiển thị của thuộc tính. Hãy dùng dấu | để ngăn cách các giá trị với nhau.

Sau khi tạo xong giá trị của thuộc tính, click cập nhật sản phẩm.

2. Thêm thuộc tính kiểu lựa chọn

Bạn vào Sản phẩm (Product) -> Các thuộc tính (Attributes). Bạn chọn thuộc tính kiểu lựa chọn (Select)

Sau khi thêm thuộc tính, bạn thiết lập các giá trị của thuộc tính kiểu lựa chọn. Bạn click vào Configure terms

Sau đó, khai báo các giá trị cho thuộc tính đó -> add new để thêm giá trị:

Tiếp theo, bạn áp dụng thuộc tính vào sản phẩm. Ở phần dữ liệu sản phẩm -> Variable product (Sản phẩm có biến thể)

Sau đó chọn Attributes (Các thuộc tính), bạn thêm vào thuộc tính kiểu lựa chọn mà vừa tạo ra. Tiếp đó, thêm vào các giá trị của thuộc tính kiểu lựa chọn -> đánh dấu Used for variations.

Tiếp theo bạn sang mục Variations (Các biến thể) và thêm biến thể của sản phẩm:

Ở mỗi biến thể, nhập vào thông tin chi tiết sản phẩm của biến thể đó. Sau đó click Save Changes

Làm tương tự cho các biến thể tiếp theo. Cuối cùng lưu lại biến thể và cập nhật sản phẩm.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0387 109 109
Chat Zalo