Cách cài các extension của PHP trên DirectAdmin

Bài viết này dành cho VPS đang dùng Direct Admin.

Khi bạn cài Direct Admin lên VPS thì sẽ có một số extension đã được cài ở chế độ mặc định. Vì vậy, nếu bạn có nhu cầu mở rộng các phần khác trên PHP thì bạn cần phải cài thủ công.

Đầu tiền, bạn SSH vào VPS, sau đó tìm file cấu hình của PHP như sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build used_configs | grep configure.php


Bạn sẽ nhận được một đoạn giống như sau

PHP (default) configuration file:
/usr/local/directadmin/custombuild/configure/fastcgi/configure.php56

 

Tiếp tục bạn tiến hình copy file cấu hình của PHP sang 1 thư mục khác, lệnh như dưới:

cd /usr/local/directadmin/custombuild mkdir -p custom/fastcgi cp -fp configure/fastcgi/configure.php56 custom/fastcgi/configure.php56

Sau đó bạn mở file cấu hình của PHP vừa rồi lên bằng lệnh:

nano custom/fastcgi/configure.php56

Bạn thêm vào dòng cuối cùng các phần mở rộng cần cài trên PHP với cấu trúc –with-tênmodule, rồi lưu lại bằng (ctrl + O), sau đó bấm (ctrl + X) để thoát, ví dụ như sau: 

–with-pear \ –with-xsl \ –with-zlib \ –enable-soap \ –with-mcrypt \

Sau đó bạn chạy lệnh dưới đây để PHP tiến hành chạy lại nhé:

./build php n

Cuối cùng, chạy xong ta tiến hành khởi động lại dịch vụ bằng lệnh: 

/sbin/service httpd restart

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0387 109 109
Chat Zalo